FORMINGTAP / ROLL TAP
ต๊าปรีดเกลียว
(คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด)
B-NRT
ต๊าปรีดเกลียว
สัญลักษณ์เกลียว(M)
สำหรับอลูมิเนียมและnonferrous
NRT (M)
ต๊าปรีดเกลียว
สัญลักษณ์เกลียว(M)
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอนต่ำและปานกลาง
NRT (U)
ต๊าปรีดเกลียว
สัญลักษณ์เกลียว(U)
เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอนต่ำและปานกลาง
TIN-NRT
ต๊าปรีดเกลียว
สัญลักษณ์เกลียว(M)
ชุบทอง(TiN)
S-XPF
ต๊าปรีดเกลียว(M)
ใช้กับวัสดุได้หลากหลาย
อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ
Powered by MakeWebEasy.com